Solar'; $estalviBR='Estalvi
Elèctric'; $dopmiotcaBR='Domòtica & Automatismes'; $proteccioBR='Protecció
Elèctrica'; $puntBR='Punt de
Recàrrega'; $SEGUEIXNOS='SEGUEIX-NOS'; $TEXT1='

MODERNALLAR empresa de serveis tècnics ofereix solucions en Aigua Calenta Solar, Electricitat Solar, Estalvi Elèctric, Domòtica & Automatismes, Protecció Elèctrica i Punt de Recàrrega pel vehicle elèctric.

Projectes destacats

'; $LOCALITZACIO='LOCALITZACIÓ'; $aiguacalentasolar='Aigua Calenta Solar'; $txt_aiguacalenta1='

Tecnologia per poder obtenir aigua calenta de baix cost a través dels rajos solars (per tant, energia renovable i neta) per a usos generals de l’habitatge com per exemple per la dutxa (acs), per cuinar o per rentar la roba i les vaixelles. També per a processos industrials on es necessiti aigua calenta.

'; $electricitatsolar='Electricitat Solar'; $txt_electricitatsolar1='

Tecnologia per poder obtenir electricitat a través dels rajos solars (per tant, energia renovable i neta) per a usos generals a on no hi arriba la xarxa pública de distribució d’electricitat o bé per a autoconsum (autoconsum fotovoltaic o autoconsum elèctric) i així generar la teva pròpia electricitat i reduir la factura de l’empresa comercialitzadora d’electricitat.

Enecsys
'; $estalvi='Estalvi Elèctric'; $txt_estalvi1='

Tecnologia i sistemes per reduir la factura de l’empresa comercialitzadora d’electricitat ja bé reduint el consum d’electricitat o bé reduint la potència contractada o bé canviant les condicions contractuals o fins i tot eliminant el consum d’energia reactiva. En el cas de la il·luminació de baix consum elèctric i llarga vida reduint també els costos de manteniment perquè treballen molts anys més que la il·luminació estàndard.

'; $domotica='Domòtica & Automatismes'; $txt_domitica='

Tecnologia i sistemes per poder automatitzar i/o controlar les persianes i tendals elèctrics, les llums o altres aparells elèctrics o bé l’avís a l’entrar per una porta, o bé l’obertura d’una porta amb un número pin o fins i tot la comunicació entre diferents llocs que fa un vídeo porter, etc... Aquests donen confort, facilitat, seguretat, estalvi de consum d’electricitat i reducció dels costos de manteniment allargant al màxim els anys de funcionament d’aparells elèctrics.

'; $proteccio='Protecció Elèctrica'; $txt_proteccio1='

Tecnologia i sistemes per tenir una instal·lació elèctrica de qualitat d’un habitatge o d’un altre lloc. Una instal·lació elèctrica de qualitat és segura davant avaries o defectes elèctrics de la pròpia instal·lació i protegida davant la caiguda de llamps o avaries de la xarxa pública de distribució d’electricitat, també a un ús i seguretat adequada per persones, animals i aparells elèctrics tal i com exigeix la normativa actual de Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

'; $recarrega='Punt de Recàrrega'; $txt_electricitatsolarrecarrega1='

Tecnologia i sistemes per recarregar els vehicles elèctrics, motos i cotxes en els diferents tipus existents. Mode 1 i 2 amb un endoll estàndard obtindrem una recàrrega lenta aprox. amb unes 10 hores*, Mode 3 amb caixes de recàrrega (WallBox) obtindrem una recàrrega semiràpida aprox. amb unes 5 hores* i el Mode 4 amb estació de recàrrega obtindrem una càrrega ràpida en 30 minuts*. Instal·lació en aparcaments individuals o en col·lectius (comunitats de veïns) amb els requeriments tècnics i de seguretat de la normativa actual ITC-BT-52 Infraestructura per la recàrrega de VE del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió(REBT).

* Els temps de recàrrega són orientatius dependrà en cada cas de la capacitat de la bateria de cada vehicle (kWh).

'; $nosaltres='Nosaltres'; $txt_nosaltres1='

MODERNALLAR es una empresa jove creada l’any 2009 dedicada al món de les instal·lacions d’energia solar i estalvi elèctric a les comarques de Tarragona i Barcelona. La iniciativa sorgeix dels germans Campanera Alsina, en Jordi i en Josep Maria i actualment ens hem especialitzat en productes i serveis de més valor afegit.

La missió de MODERNALLAR és oferir productes i serveis en l’àmbit de l’Aigua Calenta Solar, l’Electricitat Solar, l’Estalvi Elèctric, la Domòtica & Automatismes, la Protecció Elèctrica i el Punt de Recàrrega del vehicle elèctric. La visió de MODERNALLAR és trobar solucions tècniques a les necessitats dels nostres clients amb un equip humà professional, amb materials de qualitat i amb la inquietud, el repte i l’autosuperació per apropar a tothom uns serveis tècnics més professionals. Finalment els valors que ens mouen són la professionalitat, la innovació, el respecte pel medi ambient i l’eficiència.

'; $txt_totselsdrets='Tots els drets reservats.'; $trucansal='

Trucan\'s al

661 274 163

o bè

Et trucarem el més aviat possible.

'; $teunom='Escriu el teu nom'; $teutelefon='Escriu el teu telèfon i prem enviar'; $envia='Enviar'; Modernallar serveis tècnics i solucions
Modernallar
Modernallar

Modernallar