Modernallar
Modernallar

Trucan's al

661 274 163

o bè

Et trucarem el més aviat possible.

Modernallar

SEGUEIX-NOS

 

MODERNALLAR empresa de serveis tècnics ofereix solucions en Aigua Calenta Solar, Electricitat Solar, Estalvi Elèctric, Domòtica & Automatismes, Protecció Elèctrica i Punt de Recàrrega pel vehicle elèctric.

Projectes destacats

Aigua Calenta Solar

Tecnologia per poder obtenir aigua calenta de baix cost a través dels rajos solars (per tant, energia renovable i neta) per a usos generals de l’habitatge com per exemple per la dutxa (acs), per cuinar o per rentar la roba i les vaixelles. També per a processos industrials on es necessiti aigua calenta.

  Serveis que oferim
 • Instal·lació
 • Manteniment
 • Reparació
 • Augment del rendiment
 • Millora

Electricitat Solar

Tecnologia per poder obtenir electricitat a través dels rajos solars (per tant, energia renovable i neta) per a usos generals a on no hi arriba la xarxa pública de distribució d’electricitat o bé per a autoconsum (autoconsum fotovoltaic o autoconsum elèctric) i així generar la teva pròpia electricitat i reduir la factura de l’empresa comercialitzadora d’electricitat.

  Serveis que oferim
 • Instal·lació
 • Manteniment
 • Reparació
 • Augment del rendiment
 • Millora
 • Reparació de micro inversors Enecsys
Enecsys

Estalvi Elèctric

Tecnologia i sistemes per reduir la factura de l’empresa comercialitzadora d’electricitat ja bé reduint el consum d’electricitat o bé reduint la potència contractada o bé canviant les condicions contractuals o fins i tot eliminant el consum d’energia reactiva. En el cas de la il·luminació de baix consum elèctric i llarga vida reduint també els costos de manteniment perquè treballen molts anys més que la il·luminació estàndard.

  Serveis que oferim
 • Instal·lació i substitució d'iluminació de baix consum i llarga vida
 • Instal·lació, manteniment i reparació de bateries de condensadors d'eliminació d'energia reactiva
 • Estudi de reducció de la factura elèctrica

Domòtica & Automatismes

Tecnologia i sistemes per poder automatitzar i/o controlar les persianes i tendals elèctrics, les llums o altres aparells elèctrics o bé l’avís a l’entrar per una porta, o bé l’obertura d’una porta amb un número pin o fins i tot la comunicació entre diferents llocs que fa un vídeo porter, etc... Aquests donen confort, facilitat, seguretat, estalvi de consum d’electricitat i reducció dels costos de manteniment allargant al màxim els anys de funcionament d’aparells elèctrics.

  Serveis que oferim
 • Instal·lació d’equips de control automàtic de persianes i tendals
 • Instal·lació d’equips de control automàtic de llums, encesa i regulació del flux lluminós
 • Instal·lació i reparació de videoporters
 • Instal·lació d’obreportes a través de número pin
 • Instal·lació d’alarma sonora o lluminosa al passar per una porta

Protecció Elèctrica

Tecnologia i sistemes per tenir una instal·lació elèctrica de qualitat d’un habitatge o d’un altre lloc. Una instal·lació elèctrica de qualitat és segura davant avaries o defectes elèctrics de la pròpia instal·lació i protegida davant la caiguda de llamps o avaries de la xarxa pública de distribució d’electricitat, també a un ús i seguretat adequada per persones, animals i aparells elèctrics tal i com exigeix la normativa actual de Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

  Serveis que oferim
 • Instal·lació i reparació de la presa de terra
 • Instal·lació d'equips de protecció de sobretensions permanents i transitòries (caiguda de llamps)

Punt de Recàrrega

Tecnologia i sistemes per recarregar els vehicles elèctrics, motos i cotxes en els diferents tipus existents. Mode 1 i 2 amb un endoll estàndard obtindrem una recàrrega lenta aprox. amb unes 10 hores*, Mode 3 amb caixes de recàrrega (WallBox) obtindrem una recàrrega semiràpida aprox. amb unes 5 hores* i el Mode 4 amb estació de recàrrega obtindrem una càrrega ràpida en 30 minuts*. Instal·lació en aparcaments individuals o en col·lectius (comunitats de veïns) amb els requeriments tècnics i de seguretat de la normativa actual ITC-BT-52 Infraestructura per la recàrrega de VE del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió(REBT).

  Serveis que oferim
 • Instal·lació del punt de recàrrega individual en aparcament privat
 • Instal·lació del punt de recàrrega individual en aparcament privat dins del garatge de la comunitat de veïns
 • Instal·lació del punt de recàrrega en aparcament multiusuari amb sistema de pagament o de control
 • Subministrament d’electricitat solar pel punt de recàrrega
 • Manteniment de l’estació de recàrrega ràpida
 • Reparació del punt de recàrrega

* Els temps de recàrrega són orientatius dependrà en cada cas de la capacitat de la bateria de cada vehicle (kWh).

 


Nosaltres

MODERNALLAR es una empresa jove creada l’any 2009 dedicada al món de les instal·lacions d’energia solar i estalvi elèctric a les comarques de Tarragona i Barcelona. La iniciativa sorgeix dels germans Campanera Alsina, en Jordi i en Josep Maria i actualment ens hem especialitzat en productes i serveis de més valor afegit.

La missió de MODERNALLAR és oferir productes i serveis en l’àmbit de l’Aigua Calenta Solar, l’Electricitat Solar, l’Estalvi Elèctric, la Domòtica & Automatismes, la Protecció Elèctrica i el Punt de Recàrrega del vehicle elèctric. La visió de MODERNALLAR és trobar solucions tècniques a les necessitats dels nostres clients amb un equip humà professional, amb materials de qualitat i amb la inquietud, el repte i l’autosuperació per apropar a tothom uns serveis tècnics més professionals. Finalment els valors que ens mouen són la professionalitat, la innovació, el respecte pel medi ambient i l’eficiència.